Komunisme Wajib Ditolak Oleh Masyarakat

Komunisme Wajib Ditolak Oleh Masyarakat
Wed, 04 Dec 2019 By edisiviral
Portugis menjajah Melaka selama 130 tahun iaitu dari 1511 hingga 1641Belanda menjajah Melaka selama 183 tahun iaitu dari 1641 hingga 1824Inggeris menjajah Tanah Melayu bermula dari tahun 1824 selepas Perjanjian Inggeris Belanda di mana Belanda dikehen >>READ MORE

ViRealHUB.com | Organic and Viral Social Traffic Hub